วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส


รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว


รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า


วงกลม


รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน